• جمعیت
 • مساحت۳۵۰کیلومترمربع
 • میانگین دمای سالانه۱۵درجه سانتیگراد
 • میانگین بارش سالانه۷۸۹٫۲ میلی‌متر
 • تعداد روز های یخبندان۳۴ روز
 • تعداد خانوار ۱۴۵٬۴۱۰ خانوار
 • تعداد واحد های تولیدی 0
 • تعداد شهرک های صنعتی 0
 • تعداد واحد های صنفی 0
 • تعداد مناطق شهری 2
 • تعداد هتل ها 8
 • تعداد سینما ها 1
توضیحات بیشتر

مرکز شهرستان ساری و استان مازندران در شمال ایران، پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران و دومین شهر پرجمعیت در شمال کشور است.به مردم اهل ساری، سارَوی گفته می‌شود. همچنین براساس اکتشافات اخیر، قدمت سکونت انسان در ساری به پنج هزار سال می‌رساند. ساری پایگاه آغامحمدخان کمی پیش از تاجگذاری قاجاریه بوده‌است.ساری به سه منطقهٔ شهری تقسیم می‌شود و طبق سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۰۹٬۸۲۰ نفر بوده‌است