• جمعیت۹۴۷,۰۰۰
 • مساحت۹۵۹۷کیلومترمربع
 • میانگین دمای سالانه۱۳درجه سانتیگراد
 • میانگین بارش سالانه۴۵۶۸میلی متر
 • تعداد روز های یخبندان۶۸روز
 • تعداد خانوار 517000خانوار
 • تعداد واحد های تولیدی 256
 • تعداد شهرک های صنعتی 14
 • تعداد واحد های صنفی 35000
 • تعداد مناطق شهری 8
 • تعداد هتل ها 5
 • تعداد سینما ها 2
توضیحات بیشتر

نوشته‌های تاریخی بیانگر این است که کرمانشاه از نخستین مراکز تمدن بشری بوده‌است. برخلاف سایر نقاط ایران که به صورت مقطعی مورد سکونت قرار گرفته‌اند، این استان بدون وقفه در دوره‌های مختلف تاریخ مورد سکونت قرار گرفته‌است. این منطقه بر سر راه شاهراه‌های ارتباطی مهمی چون جاده شاهی، جاده ابریشم بوده و از مناطق جغرافیایی با اهمیت ایران باستان بوده‌است.کرمانشاه یکی از مراکز اصلی مادها بوده و و تا زمان هخامنشیان نیز به نام ماد شناخته می‌شده؛ و در زمان ساسانیان «ماه» نام داشته که شکل تغییر یافته واژهٔ ماد می‌باشد.