• جمعیت۳۷۳,۸۶۹
 • مساحت۲۵۱/۵ کیلومتر مربع
 • میانگین دمای سالانه۱۰/۶ سانتی گراد
 • میانگین بارش سالانه۵۵۵ میلی متر
 • تعداد روز های یخبندان۱۲۰ روز
 • تعداد خانوار 197749خانوار
 • تعداد واحد های تولیدی 170
 • تعداد شهرک های صنعتی 3
 • تعداد واحد های صنفی 29000
 • تعداد مناطق شهری 4
 • تعداد هتل ها 13
 • تعداد سینما ها 4
توضیحات بیشتر

شهرستان ارومیه مرکز استان آدربایجان غربی در کشور ایران می باشد که مرکز آن شهر ارومیه است. این شهرستان در کنار جلگه ای در بستر دریاچه ارومیه گسترده شده است. از امتیازات بزرگ این شهرستان می توان از یک سو به قرار گرفتن در کنار دریاچه و از سوی دیگر به داشتن زمین های بارور، آب وهوای مساعد، واقع شدن در معبر قفقاز، ارمنستان، آسیای صغیر و بین النهرین اشاره کرد. شهرستان ارومیه بیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل پیش از تاریخ بوده است؛ وجود تپه های متعدد باستانی گواهی بر این امر می باشد. یکی از این تپه ها، گوی تپه در ۴ کیلومتری جنوب شرقی ارومیه است که در کورس رقابت با قدیمی ترین تپه های بین النهرین، آسیای صغیر و فلات ایران می باشد.